Posts in Category: Poesie in vernacolo tranese

La Madonnê du Vênardœie Sændê - Poesie in vernacolo tranese di Franco Pagano 

La Madonnê du Vênardœie Sændê Mendrê la leunê sparèscê acchianê, acchianê e tuttê Tranê sê ienghie dê crêstianê, u suonê de na trambê sê... Leggi ancora
 
Posted by Nicola Caputo Monday, April 6, 2020 9:21:00 PM Categories: Maria Santissima Addolorata Trani Poesie in vernacolo tranese Settimana Santa Settimana Santa Trani

TRANI - Poesie in vernacolo tranese " La Madonnê du Vênardœie Sændê " di Francesco Pagano 

La Madonnê du Vênardœie Sændê " di Francesco Pagano Mendrê la leunê sparèscê acchianê, acchianê e tuttê Tranê sê ienghie dê crêstianê, u suonê de na trambê sê sendê indê a la nottê e teu Madonna tristê cumbarê a dè... Leggi ancora
 
Posted by Nicola Caputo Monday, April 15, 2019 4:11:00 PM Categories: Maria Santissima Addolorata Trani Poesie in vernacolo tranese Quaresima Trani Settimana Santa Settimana Santa Trani

Pagina Facebook

Contatore visite gratuito

Canale Youtube

 

 

a Trani Religiosa 

Categories

@Trani Religiosa