Lê cartêddatê - Poesia in vernacolo tranese di Francesco Pagano

Lê cartêddatê 

Ste nu dalce sofraffœinê da l’aspettê gênuœinê,
ca faciavê ad ognê iennê sia nononnê ca mamemmê. 

La farœinê adda mbastè
e vœinê e uogghie adda mêsckè, finê a quænnê indê a lê manê tænda pæstê te rêmanê. 

Pau la stiennê a piacêmendê fœinê, fœinê e a striscê lendê, e caumê fossê pe mageoie tænda rausê anna cumbarœie. 

Tuttê bellê e sêstêmatê
e saupê o tevêlê assêquatê, indê a l’uogghie ge’ bollendê, la sartescênê l’acchêndendê. 

Cottê, frittê e tuttê d’aurê,
cê lê guærdê so n’amaurê,
e abbagnatê o vœinê cuottê cu pênzierê tê lê mænge tuttê. 

Ma pau aspiettê lê zambugnanê chê lê suonê du Natalê,
e quænnê la festê ava arrêvatê cê mangiamê lê cartêddatê. 

 

N.B. per una giusta declamazione, durante la lettura la ê non va pronunciata 

 

Le cartellate (versione in Italiano) 

C’è un dolce sopraffino
da l’aspetto genuino,
che faceva ogni anno
sia la nonna che la mamma. 

La farina devi impastare
e vino e olio devi mischiare, fino a quando nelle mani tanta pasta ti rimane. 

Poi la stendi a tuo piacere sottile, sottile e a strisce,
e come fosse per magia
tante rose devono comparire. 

Tutte belle e sistemate
e sul tavolo tutte asciutte, dentro l’olio già bollente, la padella le accontenta. 

Cotte, fritte e tutte dorate
se le guardi sono un amore,
e bagnate nel vino cotto
con il pensiero le mangi tutte. 

Ma poi aspetti gli zampognari con i suoni del Natale,
e quando la festa è arrivata
ci mangiamo le cartellate. 

 

(Francesco Pagano – 2020) 

 

Posted by Nicola Caputo Wednesday, December 23, 2020 4:00:00 PM Categories: Natale tranese 2020 Poesie in vernacolo tranese
@Trani Religiosa
Rate this Content 0 Votes

Pagina Facebook

Contatore visite gratuito

Canale Youtube

 

 

a Trani Religiosa 

Categories