Posts in Category: Poesie in vernacolo tranese

Lê cartêddatê - Poesia in vernacolo tranese di Francesco Pagano 

Lê cartêddatê Ste nu dalce sofraffœinê da l’aspettê gênuœinê, ca faciavê ad ognê iennê sia nononnê ca mamemmê. La farœinê adda mbastè e vœinê e uogghie adda mêsckè, finê a quænnê indê a lê manê tænda pæstê te rêmanê. Pau la... Leggi ancora
 
Posted by Nicola Caputo Wednesday, December 23, 2020 4:00:00 PM Categories: Natale tranese 2020 Poesie in vernacolo tranese

Francesco Pansitta si è aggiudicato il 4* concorso di poesie in vernacolo San Nicola in Rime con Selvece tu da u virus 

La quarta edizione del concorso di poesie in vernacolo tranese " San Nicola in Rime" è stata vinta da Francesco Pansita con "Selvece tu da u virus". La Giuria composta da Don Mauro Sarni, Rettore della Basilica Cattedrale di Trani, Franco... Leggi ancora
 
Posted by Nicola Caputo Thursday, July 30, 2020 7:00:00 AM Categories: Concorso "SAN NICOLA in RIME" Feste Patronali Feste Trani Poesie in vernacolo tranese San Nicola il Pellegrino Trani

Questa sera alle ore 20, la DIRETTA STREAMING della serata di premiazione del 4°Concorso di Poesie in Vernacolo "SAN NICOLA in RIME" 

Questa sera alle ore 20 sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube Trani Religiosa, la serata di premiazione del 4° concorso di poesie in vernacolo "San Nicola in Rime". La competizione, a causa dell'emergenza sanitaria causata... Leggi ancora
 
Posted by Nicola Caputo Wednesday, July 29, 2020 12:00:00 AM Categories: Concorso "SAN NICOLA in RIME" Feste Patronali Feste Trani Poesie in vernacolo tranese San Nicola il Pellegrino Trani

La Madonnê du Vênardœie Sændê - Poesie in vernacolo tranese di Franco Pagano 

La Madonnê du Vênardœie Sændê Mendrê la leunê sparèscê acchianê, acchianê e tuttê Tranê sê ienghie dê crêstianê, u suonê de na trambê sê... Leggi ancora
 
Posted by Nicola Caputo Monday, April 6, 2020 9:21:00 PM Categories: Maria Santissima Addolorata Trani Poesie in vernacolo tranese Settimana Santa Settimana Santa Trani

TRANI - Poesie in vernacolo tranese " La Madonnê du Vênardœie Sændê " di Francesco Pagano 

La Madonnê du Vênardœie Sændê " di Francesco Pagano Mendrê la leunê sparèscê acchianê, acchianê e tuttê Tranê sê ienghie dê crêstianê, u suonê de na trambê sê sendê indê a la nottê e teu Madonna tristê cumbarê a dè... Leggi ancora
 
Posted by Nicola Caputo Monday, April 15, 2019 4:11:00 PM Categories: Maria Santissima Addolorata Trani Poesie in vernacolo tranese Quaresima Trani Settimana Santa Settimana Santa Trani

Pagina Facebook

Contatore visite gratuito

Canale Youtube

 

 

a Trani Religiosa 

Categories

@Trani Religiosa